eksamensfri studiespesialiserende i teori og praksis

HVORFOR VELGE Steinerskolen

Videregående?

 

SER DU ETTER NETTSIDEN TIL GRUNNSKOLEN FINNES DEN HER!

 

En variert skolehverdag som gir studiekompetanse
På Steinerskolen videregående består skoledagene av en god blanding teoretiske, praktiske og kunstneriske fag. Dette betyr at hverdagen blir variert og du får brukt ulike evner og sider ved deg selv. Og kanskje du oppdager noen nye talenter du ikke visste at du hadde? Uansett vil denne mangfoldige læringen gi deg studiekompetanse på lik linje med en studiespesialisering i offentlig skole. En stor forskjell er og at vi er eksamensfrie. Les mer om vårt alternativ, årsoppgaven.

Fordypning
Undervisningen på Steinerskolen videregående innebærer hele tiden nye og spennende former for fordypning i ulike tema. Dette gjelder spesielt i hovedfagsperiodene og arbeidet med årsoppgaven.

Friluftsliv og kulturarrangementer
Steinerskolen videregående er en synlig aktør i Bergens kulturliv og er involvert i flere av byens kulturelle prosjekter. Når skolen deltar i slike prosjekter gir det elevene opplevelser for livet. Skolen vår er også opptatt av friluftsliv og arrangerer unike klasseturer som blant annet innebærer brevandring og overnatting i snøhule.

TEORI

De fleste fag undervises i perioder på to til fire uker. Her fordyper du deg i ett fag av gangen. Det er også ukentlige timer gjennom hele året i språkfag, norsk og matte.

Kunst og Håndverk

Kunst og håndverksfagene er likestilte med de teoretiske fagene. Skolen legger vekt på å ha håndverkere, kunstnere og musikere som lærere i de ulike kunstneriske fagene.

Musikk

Kunstfagene åpner for et mangfold av utfordringer, svar og løsninger. I programfaget samspill får du muligheten til å utvikle ferdighetene dine i musikk.

Årshjul

Vi har en aktivitetskalender (årshjul) for hele året som både elever, foresatte og lærere kan følge med på for å holde seg oppdatert. Se kalenderen nå ved å trykke på knappen under:

Fullføringsgrad

Steinerskolen videregående har høy fullføringsgrad blant annet på grunn av tett oppfølging av elever, fokus på sosialt miljø, variert skolehverdag og motiverende avbrekk som klasseturer og deltagelse påulike kulturarrangement.

Elever

%

Fullføringsgrad

%

Landssnitt

KONTAKT OSS

Her finner du kontaktskjema og øvrig kontaktinformasjon til skolen.

Skolekontoret:

55 92 29 29

Rieber-mohns veg 15

5231 Paradis

Skolekontoret, felles postmottak:

bergen@steinerskolen.no

Økonomikontoret:

okonomi.bergen@steinerskolen.no

Trinnleder:

vgt.bergen@steinerskolen.no

Rådgiver på videregående:

radgiver.vgt.bergen@steinerskolen.no

Skolekontoret er åpent hverdager mellom 08:00 og 15:00. Telefonen besvares mellom 08:00 – 10:00 og 11:00 – 14:00. Henvendelser på e-post videreformidles til rette mottaker på skolen.

Design og utvikling av Destillert Reklame