vanlige spørsmål

Hvilke studier kan jeg begynne på etter Steinerskolen?

Etter fullført videregående på Steinerskolen får du generell studiekompetanse, som betyr at du kan søke deg videre på det meste av universitets- og høyskoleutdanninger. I tillegg har du muligheten til å ta fordypning i matte, fysikk, kunst og musikk. Disse fordypningene åpner bl.a muligheten for noen flere ingeniørfag.

Blir det gitt karakterer i fagene?

Steinerskolen er kjent for å være en karakterfri skole, og på vår skole gjelder dette frem til 10. klasse. På videregående får man karakterer i alle fag. Ved fullført skolegang får man et vitnemål helt tilsvarende offentlig skole.

Når er klasseturene, og er de obligatoriske?

Det er en til to klasseturer hvert år, noen på høsten og noen på våren. Turene er en obligatorisk og viktig del av undervisningstilbudet. Ved fravær fra disse turene gjelder altså vanlige regler om dokumentasjon.

Hvor stor del av skoledagen består av praktisk-kunstneriske fag?

Praktiske og kunstneriske fag er en viktig del av fagtilbudet vårt, og utgjør en ganske stor
del av timeplanen. Avhengig av hvordan du velger programfag vil du ha mellom 8-12 timer ikke-teoretiske fag per uke. I tillegg kommer noen av disse fagene i hovedfagsperioder, f.eks. musikkhistorie i VG2 og arkitekturhistorie i VG3.

Hva vil det si at Steinerskolen er en eksamensfri skole?

Steinerskolen er fritatt fra den offentlige eksamensordningen av pedagogiske grunner. Prøver og innleveringer kommer jevnlig i alle fag, men ikke tentamen eller eksamen. I stedet har vi årsoppgaven som avsluttende arbeid på videregående trinn.

Skolekontoret:

55 92 29 29

Rieber-mohns veg 15

5231 Paradis

Skolekontoret, felles postmottak: bergen@steinerskolen.no Økonomikontoret: okonomi.bergen@steinerskolen.no

Trinnleder: vgt.bergen@steinerskolen.no Rådgiver på videregående: radgiver.vgt.bergen@steinerskolen.no

Skolekontoret er åpent hverdager mellom 08:00 og 15:00. Telefonen besvares mellom 08:00 – 10:00 og 11:00 – 14:00. Henvendelser på e-post videreformidles til rette mottaker på skolen.

Design og utvikling av Destillert Reklame