Praktisk info

Elevhåndbok

Skolebidrag informasjon

Skolebidrag betalingsskjema

Skolerute

iSkole

Skolekontoret:

55 92 29 29

Rieber-mohns veg 15

5231 Paradis

 

Skolekontoret, felles postmottak:

bergen@steinerskolen.no

Økonomikontoret:

okonomi.bergen@steinerskolen.no

Trinnleder:

vgt.bergen@steinerskolen.no

Rådgiver på videregående:

radgiver.vgt.bergen@steinerskolen.no

Skolekontoret er åpent hverdager mellom 08:00 og 15:00. Telefonen besvares mellom 08:00 – 10:00 og 11:00 – 14:00. Henvendelser på e-post videreformidles til rette mottaker på skolen.

Design og utvikling av Destillert Reklame