Søke skoleplass

En feil førte til at noen søknader ikke ble fanget opp mellom 20.02.2020 og 21.02.2020. Dersom du sendte inn en søknad mellom disse datoene ber vi om at du sender den inn på ny, eller ringer oss på 55 92 29 29.

Søknadsskjema

Jeg søker følgende trinn:

Fremmedspråk fra ungdomskolen*

Har du annen skolegang etter grunnskolen?

Halvårsvurderinger må ettersendes til e-post: vgt.bergen@steinerskolen.no

6 + 3 =

*Merk: Vi tilbyr kun tysk 1 og 2 som fremmedspråk for videregående

Skolekontoret:

55 92 29 29

Rieber-mohns veg 15

5231 Paradis

 

Skolekontoret, felles postmottak:

bergen@steinerskolen.no

Økonomikontoret:

okonomi.bergen@steinerskolen.no

Trinnleder:

vgt.bergen@steinerskolen.no

Rådgiver på videregående:

radgiver.vgt.bergen@steinerskolen.no

Skolekontoret er åpent hverdager mellom 08:00 og 15:00. Telefonen besvares mellom 08:00 – 10:00 og 11:00 – 14:00. Henvendelser på e-post videreformidles til rette mottaker på skolen.

Design og utvikling av Destillert Reklame